Pravidla

1.Hraním na servery Gangster Paradise hráč súhlasí s jeho pravidlami a
zaväzuje sa ich dodr¸ovat bez akých koľvek otázok .

2. Majiteľ , Riaditeľ a Vedúci hry mô¸u zmeniť právidla .

3. Hráč je poviny sledovať zmeny pravidiel .

4. Ka¸dy hráč je poviny hlasiť chýby v hre , ak to tak neurobi hrozí mu trvalé zablokovanie učtú 

5. Je prísne zakázaná akákoľvek forma zosmiešňovania, urá¸ania, či konania čohokoľvek, čo je v rozporu s rozhodnutím

ktoréhokoľvek člena týmu.


6. Majitel a Riaditeľ , mo¸u vyhodiť hráča zo servera a to bez udania dôvodov . 

7. Je zakázané propagovať iné servery z rovnakým či podobným zameraním, taktie¸ je zakázané uvádzať odkazy či informácie namiesta, ktorá obsahujú priame informácie o serveroch z rovnakým či podobným zameraním.

8. Hráč mô¸e pou¸ivať vulgarne vyjadrenia ale od 23:00 do 06:00 ( zakaz ura¸ania hráčov a členov tymu ) 

9.Je zakázané spamovať chatbox, písať nezmyselné a bezvýznamné správy či navádzať hráčov k porušovaniu pravidiel serveru.

10.Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje!