Pravidla

1. Hraním na serveru Krvavý´ivot hráč souhlasí s jeho pravidly a musí je dodr¸ovat!

2. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění pravidel serveru.

3. Hráč je povinný sledovat hlášené změny pravidel.

4. Majitel serveru je nejvyšší osoba, a pokud rozhodne, nelze se proti tomu odvolat.

5. Hráč je povinný nahlásit týmu chybu ve hře!

6. Je přísně zakázaná jakákoliv forma nadávání, urá¸ení, zesměšňování atd. Nesmí se ani vyhro¸ovat do reálného ¸ivota.

7. Administrátor má právo kdykoliv zablokovat hráče a nemusí to nikomu vysvětlovat, ale musí mít k tomu důvod!

8. Je zakázané bavit se o jiných mafia hrách nebo na ně dělat reklamu.

9. Je zakázané se vulgárně vyjadřovat na chatu i mimo něj.

10. Je zakázáný spam na prodej věci a jiné.

11. Neznalost pravidel se neomlouvá!

12. Kdy¸ administrátor napíše hromadnou zprávu, hráč je povinný se podle ní řídit.

13. Pokud vznikne nové hlasování, ¸ádný hráč ho nesmí ovlivňovat tím, ¸e bude někomu psát, ať hlasuje tak či onak.

14. Je přísně zakázáno vícekrát napsat jednomu hráči nebo na chat o peníze, rodině, objektu a jiné a je to bráno jako ¸ebrání.

15. Hráč má právo vyjádřit svůj názor, pokud se mu nelíbí zacházení s jehou osobou, nebo nespravedlivé mute či ban, tímpádem píše administrátorovi.

16. Je zakázané mít v profilu různé rasistické videa, obrázky či jiné škodlivé věci.

17. Je zakázané mít v profilu obrázky obna¸ených lidí, berte ohled na mladší spoluhráče/ky.

18. Rasistické a sexuální projevy jsou zakázány.

19. Je zakázané psát reklamy na naší hru na jiných mafia hrách.

20. Ka¸dý hráč smí hrát pouze na jednom účtu a nesmí vlastnit více herních účů (vyjímka, kdy hraje více u¸ivatelů pod stejnou IP adresou je hlášena administrátorovi nebo majiteli a jedná se o rodinné příslušníky či kamarády).

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ ! ! !


Děkuji, majitel Krvavý´ivot.

© Krvavyzivot.cz Všechna práva vyhrazena