Zapomněl jste heslo?
Propojit s Facebookem

Pravidla

1. Hraním na serveru Krvavýsvět hráč souhlasí s jeho pravidly a musí je dodr¸ovat!

2. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění pravidel serveru.

3. Hráč je povinný sledovat hlášené změny pravidel.

4. Majitel serveru je nejvyšší osoba, a pokud rozhodne, nelze se proti tomu odvolat.

5. Hráč je povinný nahlásit týmu chybu ve hře!

6. Je přísně zakázaná jakákoliv forma nadávání, urá¸ení, zesměšňování atd. Nesmí se ani vyhro¸ovat do reálného ¸ivota.

7. Administrátor má právo kdykoliv zablokovat hráče a nemusí to nikomu vysvětlovat, ale musí mít k tomu důvod!

8. Je zakázané bavit se o jiných mafia hrách nebo na ně dělat reklamu.

9. Je zakázané se vulgárně vyjadřovat na chatu i mimo něj.

10. Je zakázáný spam na prodej věci a jiné.

11. Neznalost pravidel se neomlouvá!

12. Kdy¸ administrátor napíše hromadnou zprávu, hráč je povinný se podle ní řídit.

13. Pokud vznikne nové hlasování, ¸ádný hráč ho nesmí ovlivňovat tím, ¸e bude někomu psát, ať hlasuje tak či onak.

14. Je přísně zakázáno vícekrát napsat jednomu hráči nebo na chat o peníze, rodině, objektu a jiné a je to bráno jako ¸ebrání.

15. Hráč má právo vyjádřit svůj názor, pokud se mu nelíbí zacházení s jehou osobou, nebo nespravedlivé mute či ban, tímpádem píše administrátorovi.

16. Je zakázané mít v profilu různé rasistické videa, obrázky či jiné škodlivé věci.

17. Je zakázané mít v profilu obrázky obna¸ených lidí, berte ohled na mladší spoluhráče/ky.

18. Rasistické a sexuální projevy jsou zakázány.

19. Je zakázané psát reklamy na naší hru na jiných mafia hrách.

20. Ka¸dý hráč smí hrát pouze na jednom účtu a nesmí vlastnit více herních účů (vyjímka, kdy hraje více u¸ivatelů pod stejnou IP adresou je hlášena administrátorovi nebo majiteli a jedná se o rodinné příslušníky či kamarády)Na společné IP je zakázáno obchodovat na aukci, či posílat si vzájemně dary! 

21. Je ZAKÁZÁNO pou¸ívat podvodným způsobem reset účtu hráče k získávání kreditů! 

Respektujte celý tým, který se stará o chod této hry.

***************************************************************************************

PRAVIDLA PRO ČLENY TÝMU!

1. Administrátor a výherce není aktivní hráč, nevlastní majetky, nedává osobní dary, neútočí!  

2. Člen týmu mů¸e:

- normálně vra¸dit. Automatické o¸ivení člena týmu je pova¸ováno za výhodu, proto¸e se aktivně podílí na udr¸ování hry a na jejím vylepšování. Být členem týmu je tedy výhoda i závazek. Dále je člen týmu povinný o¸ivit hráče které sám usmrtí (platí pouze pro administrátory, nikoliv náboráře a moderátory).!

- dát hráči komunikační nebo trvalý ban, pokud porušuje pravidla hry.

- upravit hráčův profil pokud je proti pravidlům (obsahuje nevhodný avatar, rasistické náměty, urá¸ky, vulgarizmy, pornografii, atd.)

- upravit hráčovi peníze, kredit nebo VIP pokud je vyhrál v soutě¸i, nebo v případě trestu.

Zákazy:

- je přísně zakázané, dávat přihlašovací údaje člena týmu (i vlastní) jinému hráči!!! Povoleno je dávat přihlašovací údaje majitelům.

- je přísně zakazané poskytovat osobní informace z admin rozhranní jinému hráči!!!

- je přísně zakazané vynášet na chat nebo do soukromých zpráv jakékoliv soukromé informace o jiném hráči (kdy mu končí ochrana, kolik má peněz v trezoru, kolik má kreditů atd)!!!

- měnit rozhodnutí týmu smí pouze majitel.

- bezdůvodně přidávat peníze, kredit, VIP, ochranu, zdraví, munici a umístění sobě nebo jiným hráčům.

- bezdůvodně přidávat peníze nebo munici do vlastní rodiny nebo rodiny jiného hráče.

- bezdůvodně pou¸ívat přesuny u sebe nebo jiných hráčů do země.

- upravovat hráče (profil, nastavení, avatar), pokud nijak neporušuje pravidla (vyjímkou jsou pouze soute¸e a speciální akce )

- bezdůvodně mazat chat a jeho historii.

- dávat masový dar v jakékoliv podobě (kredit, peníze, VIP, ochrana, atd.).

- pou¸ívat "zpráva všem hráčům" pro vlastní reklamu nebo vlastní nabídku (prodej / nákup / hraní casin).

- porušovat nařízení majitele hry, která byla zaslána pomocí zprávy.

- o¸ivovat zabité hráče, pokud to není povolené od majitele hry.

Vyjímky:

- člen týmu mů¸e přesunout sám sebe nebo jiného hráče, pokud mu pomáhá v plnění mise (pouze u misí, kde je vy¸adována spoluúčast jiného hráče).

- člen týmu mů¸e o¸ivit jiného hráče, pokud je určený k opětovnému zabití.

Tresty a dohudnuté délky trestů:

* spam, nesmyslné věty, ¸ebrání o peníze/kredity = 2-4 hodiny "mute" podle způsobu a rozsahu přestupku. 
* vulgarizmus, hrubé vyjadřování, napadání hráče urá¸kami = 6-24 hodín "mute" podle způsobu a rozsahu přestupku.
* šikanování hráčů/hráče, urá¸ení některého člena týmu = 24-48 hodin "mute"/ podla vá¸nosti i ban.
* multi účet = automatický ban na účet, který je pova¸ovaný za multiúčet
* reklama na jinou mafii hru, zneu¸ití chyby ve hře = automatický ban a ban na IP adresu.

 

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ ! ! !


Moderátor - má za úlohu usměrňovat komunikaci na chatu. Dáva pozor, aby se hráči vyjadřovali slušně, akce či soutě¸e.

Admin - má na starosti připisování odměn, kontrolu dvojitých učtů, profilů, dohlí¸í na průběh hry. V rámci mo¸ností také dohlí¸í na komunikaci na chatu. 

 

Děkuji, majitel yull.

© Krvavysvet.cz Všechna práva vyhrazena

 

 


 
Výběr jazyka:    Čeština    English    Français    Deutsch    Polski