Pravidla

Stručná pravidla ve dvacetipěti bodech:


1. Vítáme vás na mafia hře LosCriminales, ka¸dý hráč musí znát pravidla.


2. Rasistické a sexuální projevy nebudou tolerovány.


3. Proti rozhodnutí člena týmu se mů¸ete odvolat u majitele, který se vám bude sna¸it pomoci.

4.  Hráč mů¸e mít výhradně jeden účet, multiúčty budou smazány.

5. Proti rozhodnutí modů a adminů je mo¸né se odvolat u majitele hry.

6. Je přísně zakázána jakákoliv forma zesměšňování, urá¸ení, či konaní čehokoliv, co je v rozporu s rozhodnutím kteréhokoliv člena týmu serveru, a to v jakékoliv podobě.

7. Kdy¸ majitel napíše hromadnou zprávu, hráč je povinen si ji přečíst.

8. Poviností ka¸dého hráče je nahlásit reklamu ve zprávě, reklamu v chatu nebo jiné počínání proti pravidlům serveru členovi týmu, pokud tak neučiní mů¸e být trestán jako spolupachatel.

 

9. Reklamy v chatu na jiné mafia hry, či jiné hry( i začáteční znaky či zkratky) budou bez milosti potrestány a to pernamentním banem bez mo¸nosti odblokování!

10. Hráč je povinnen sledovat úpravy a změny pravidel.

11. Hráč je povinen uznávat člena týmu jako nejvyšší autoritu, proti které ji¸ není odvolání.

12. Je zakázáno vydávat se za člena týmu.

13. Vulgární vyjadřování(nesmí být mířeno na nějakého hráče) je povolené mezi 21. hodinou a¸ 4. hodinou ranní.


14. Na hře je zakázaný spam ve zprávách, ale i v chatu!


15.  Jméno postavy ve hře stejně jako jméno účtu/accountu (dále jen účet) nesmí obsahovat vulgární či jiné výrazy, je¸ mohou mít urá¸livý charakter. Jména nesmí být slo¸ena z nesmyslné kombinace znaků. Také je zakázáno se pojmenovat podle nějaké hry.

16. Pokud hráč nezná pravidla, je to jen jeho chyba a v případě trestu vám to trest nesní¸í ani nezruší.

17. Prohřešky proti pravidlům budeme trestat spravedlivě.

18. Majitel mů¸e trest zmírnit nebo zrušit, kdy¸ se hráč danému hráči omluví, ale musí mít důkaz.

19. Chybu ve hře je povinné nahlásit vedení týmu!

20. ´ebrání a podobné počínání bude odsuzováno a následně potrestáno.

21. Přihlašování na jiný účet je dovoleno pouze se souhlasem majitele / spolumajitele, jinak je to přísně zakázáno. Za takový počin je udělen zákaz přístupu.

22. Přihlašování se na více ne¸ jeden účet je přísně zakázáno. Pod tímto pojmem je myšleno přihlašování se více účtů různých majitelů (různých e-mailových adres) z jednoho počítače nebo z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Ka¸dé takové přihlášení bude trestáno upozorněním a následným resetováním/ smazáním / zablokováním účtu.


23. Účet je a zůstává majetkem provozovatele, registrovaný hráč má pouze oprávnění pou¸ívat ho. Provozovatel má právo libovolně upravovat atributy jakéhokoliv hráčského účtu. Je zakázán prodej / dar účtů jinému majiteli.


24.V případě, ¸e máte kredity nebo VIP účet a váš účet bude zablokován na základě porušení pravidel hry, nemáte ¸ádný nárok na vymáhání kreditů, náhrady VIP účtu nebo vylepšení účtu zakoupené za tyto kredity.

25 .Je zakázáno, pokoušet se o obcházení systému na nákup kreditů jakýmkoli způsobem. V případě zjištění bude viník potrestán resetováním síly, peněz, VIP účtu a všech vymo¸eností, které mohl za kredity nabýt


Pravidla pro členy týmu:

1 - Člen týmu mů¸e vlastnit objekty a zakládat si rodinu jako normální hráč(normálně se zapojuje do hry)

2 -Člen týmu má právo kdykoli dát ban bez udání důvodu, odvolat se proti němu mů¸ete u majitele, který to následně prošetří.

3 - Člen týmu mů¸e upravit hráči peníze, kredity, kulky, VIP jen pokud je vyhraje v soutě¸i!

4 - Člen týmu nesmí dát své přihlašovací údaje jinému hráči(hrozí mu postih)

5 - Majitel smí prodávat kredity nebo si je vyměňovat ve směnárně.

6 - Člen týmu musí dělat pravidelně soute¸!(1x za týden, více uvedené v
profile hlavního majitele)

7 - Je zakázané bezdůvodně přidávat peníze, kredit, VIP, ochranu, zdraví,
munici a umístění sobě nebo jiným hráčům.

8 - Člen týmu nesmí pou¸ít vulgarismu na chatu i mimo něj, hrozí odebrání funkce!