Vítejte!

Příběh

25 % Programovaní hry

CZ

Mafie se ka¸dý normální člověk bojí. Tyto záhady a dobře spolupracující kriminální organizace jsou postrach ka¸dého občana, který dodr¸uje zákon. Děsivá éra Mafie začala v Itálii na ostrově Sicílie u¸ v 1900. Ozbrojená loupe¸, vra¸da a další násilné zločiny: tyto chlapy nic nezastaví. Devíti z desíti nevyřešených případů veřejná nedůvěra vůči vládě rapidně stoupala.

Jako Mafián si vra¸děním zlepšujete svoje schopnosti, řešíte problémy a zvyšujete si respekt u ostatních Mafií. Zustaňte chadným a vyřešte situaci chytře. Hodně Mafiánů dělá chybu trávením jejich kriminálních šancí příliš očividným vystupováním. Takhle Vás akorát dostanou. Proč se chlubit svojí známostí a úspěchy, kdy¸ celý svět zločinců se zajímá pouze o tyto dvě věci? Abyste v tomto světě pře¸ili, musíte všechno promýšlet, dlouho pozorovat a ve správnou chvíli zaútočit. To je jediná cesta k úspěchu.

 

EU

The Mafia, any normal person afraid. These mysterious and well coordinated criminal organizations are the fear of every citizen who respects the law. The horrifying era of the Mafia began in Italy on the island of Sicily back in 1900. Armed robbery, murder and other violent crimes: these guys would stop at nothing. Nine out of ten solved, public mistrust towards the government grew rapidly.


 

As a member of the Mafia, you murder to improve your skills, solve problems and to gain the respect of other Mafia families. Keep cool and handle the situation smartly. Many Mafia members make the mistake of spending their criminal fortunes too obvious manner. How about you just get. Why flaunt your fame and fortune when the whole world of criminals who are only interested in those two things? To survive in this world, you have to think everything through, stay under the radar and at the right moment to attack. This is the only way to success.


Sign up for mmo game and win every two months prizes worth 10,000 kc 

http://www.mojemafie.cz/Street-Life/register

The first winner is already known

Martin wins Weigner iPhone 6

but not others, do not hesitate another win, you can win the game by that will best mobster in the game so do not wait until the end of the game is less than two months

prize for the winner of the game

HP Pro 3500 Microtower G2

Computer - Intel Pentium G2030 Ivy Bridge, Intel H61 Express, DDR3 RAM 4 gigabytes, Intel HD Graphics, 500 gigabytes 7200 RPM HDD, DVD, keyboard and mouse, Windows 8.1 with Bing


Registrace zdarma

 

První vitěz je u¸ znamy

Martin Weigner vyhrava IPhone 6

ale ani ti ostatní neváhejte další výhru mů¸ete vyhrát ve hře tim ¸e budete nejlepší mafián ve hře tak neváhejte do konce hry je necele dva měsice

cena pro výherce hry HP Pro 3500 G2 MicroTower

Počítač - Intel Pentium G2030 Ivy Bridge, Intel H61 Express, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics, HDD 500GB 7200 otáček, DVD, klávesnice a myš, Windows 8.1 with Bing (J8T32EA

 

 

PřihlásitJeště nemáte účet? Vytvořit Zapomněl jste heslo? Vyžádejte si nové heslo

Členů