Přihlásit

Pravidla hry

1.Hraním na The Champions hráč souhlasí s jeho pravidly s musí je dodr¸ovat!Pravidla jsou pro všechny stejná.

2.Majitel hry si vyhrazuje právo kdykoli změnit znění pravidel serveru.

3.Hráč musí sledovat případné změny v pravidlech.

4.Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv vykázat hráče ze hry a to bez udání důvodu a bez varování.

5.Je zakázáno vyu¸ívat scripty či autoclickery. Hráč je povinen nahlásit jakoukoli chybu ve hře! Nenahlášení či zneu¸ívání chyby bude trestáno dle rozhodnutí týmu.

6.Je zakázané řešit jiné hry nebo jim dělat reklamu!

7.Nikomu nepředávejte heslo!

8.Je zakázané hrát na jednom nebo více účtech!Pokud bude hrát více hráčů v jedné domácnosti (na jedné IP) a nebo jsou tyto osoby v příbuzenském vztahu (sourozenci, partneři, spolubydlící ...) jsou povinni tuto skutečnost nahlásit kterémukoli členu týmu hned po registraci.Títo hráči mají zakázáno vzájemně si ve hře pomáhat (zejména nikoliv však výlučně vzájemné dary, kredity, pomoc při vra¸dách a misích)

9.Je povinností dodr¸ovat veškeré platné zákony České republiky.

10.Porušování práv České Republiky má za následek okam¸ité vykázání ze serveru a znemo¸nění přístupu včetně slu¸eb se serverem spojených. Dále pak bude tento čin předán oficiálním způsobem příslušným státním orgánům.

11.Je zakázané urá¸et jiné hráče jakoukoliv formou.Být vulgární na chatu.Na profilu zveřejnit věci,které urá¸í nebo zesměšnují jiné hráče popř.jiné osoby.zakazané jsou rasistické nebo sexuální projevy jak na chatu tak na profilu hráče.O trestu rozhodnuje právě přitomný člen týmu a je zakazané řešit jeho rozhodnutí veřejně.

12.Neznalost pravidel neomlouvá!

Queen