Zapomněl jste heslo?
Propojit s Facebookem

Vítejte!

PRAVIDLA HRY:

 

A)HERNÍ ÚČET

 

1. Hráč mů¸e mít jen jeden herní účet registrovaný na jednu e-mailovou adresu.

2. Název účtu/rodiny nesmí obsahovat ¸ádná sprostá nebo jinak urá¸ející slova nebo názvy jiných mafia her. 

3. Přihlašování na jiný účet je povolené jen se souhlasem majitele hry, v opačném případě bude tento čin potrestán

4. Je zakázáno přihlašování více účtů různých hráčů z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Pokud v jedné domácnosti hraje více účtů, jsou hráči povinni to nahlásit členovi týmu. V opačném případě bude nenahlášení pova¸ováno za multiúčet a trestáno banem.

5. Hráči hrající na stejné IP adrese nejsou nijakým způsobem omezeni. 

6. Je zakázáno prodávat účet případně herní věci (peníze, kredity atd.) za reálné peníze. Jakýkoliv pokus o prodej bude trestán banem.

 

B)CHOVÁNÍ HRÁČE

 

1. Chovej se na chatu slušně. ´ádné urá¸ky nebo jiná sprostá slova nebudou tolerována. V případě porušení bude hráč na svůj prohřešek upozorněn, případně mu bude omezena komunikace v délce určené členem týmu.

2. Národnostní, rasové urá¸ky a urá¸ky týkající se nábo¸enství jsou trestány banem

3. Je zakázáno spamovat chat, opakováním stejných věcí na okno chatboxu

4. Je zakázáno vyvolávat hádky mezi hráči, navádět je k porušování pravidel nebo jim vyhro¸ovat a zesměšňovat je. Toto se týká i vyhro¸ování v reálném ¸ivotě. 

5. Je zakázáno vytvoření nového účtu během trestu. Trestem bude smazání nového účtu a prodlou¸ení trestu na původním účtu

6. Je zakázáno cílené vyu¸ívání podpůrných externích programů či jiných úprav prohlí¸eče. 

7. Je přísně zakázáno propagovat jiné hry či servery se stejným  nebo podobným zaměřením. Také je zakázáno veřejně probírat zále¸itosti týkající se jiných mafia her. Propagace her se trestá okam¸itým banem...

8. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena týmu a řídit se jím. V případě nesouhlasu s rozhodnutím se obraťte formou soukromé zprávy na Administrátora, případně majitele serveru, jedná-li se o nesouhlas s rozhodnutím Administrátora.

9. Je zakázáno obcházení filtru

10. Hráč je povinnen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly. Nenahlášení bude trestáno.

 11. Je přísně zakázáno šířit osobní údaje ostatních bez jejich souhlasu. Tento zákaz se týká všech forem herní komunikace

Poslední novinky

Dárečky  2020-03-15 8:55 PM

Tucci
Od teď na měsíc mů¸ete nacházet dárky v podobě kreditů...
Objekty  2020-02-25 2:19 PM

Tucci
Od teď je navýšen počet objektů na osobu na 5...
Nová vylepšení  2020-01-23 8:55 PM

Tucci
Odteď jsou ve hře lepší odměny za kliky na reklamy a neomezený počet levelu v hodnosti.
Přeji příjemnou zábavu!

Tucci
Rozhodnutí  2019-12-09 11:57 PM

Tucci
Tak reset připadl na 3.1.2020...

Těším se na Vás,mafiáni!
Reset hry  2019-12-03 6:42 PM

Tucci
Tuto neděli 8.12.2019 20:00 vyhlásím konečné datum restartu...
Těším se na Vás!