Členů

Vítejte

Vítejte!

PRAVIDLA HRY:

 

A)HERNÍ ÚČET

 

1. Hráč mů¸e mít pouze jeden herní účet registrovaný na jednu e-mailovou adresu.

2. Název účtu/rodiny nesmí obsahovat ¸ádné vulgární či jinak urá¸ející výrazy či názvy jiných mafia her. 

3. Přihlašování na jiný účet je povoleno pouze se souhlasem majitele hry, v opačném případě bude tento čin trestán.

4. Je zakázáno přihlašování více účtů různých hráčů z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Pokud v jedné domácnosti hraje více účtů, jsou hráči povinni tuto skutečnost nahlásit členovi týmu. V opačném případě bude nenahlášení pova¸ováno za multiúčet a trestáno BANem.

5. Hráči hrající na stejné IP adrese nejsou nijakým způsobem omezeni. 

6. Pro jednu IP adresu je stanoven limit tří účtů.

7. Hráč je zodpovědný za svůj účet a za veškerá porušení pravidel, kteréá by mohla být tímto účtem způsobena.

8. Je zakázáno prodávat účet případně herní věci (peníze, kredity, prostitutky atd.) za reálné peníze. Jakýkoliv pokus o prodej bude trestán BANem.

 

B)CHOVÁNÍ HRÁČE

 

1. Chovejte se na chatu slušně. ´ádné urá¸ky či jiná vulgární slova (i prostřednictvím soukromé zprávy) nebude absolutně tolerována. V případě porušení bude hráč na svůj prohřešek upozorněn, případně mu bude omezena komunikace v délce stanovené členem týmu.

2. Národnostní, rasové urá¸ky a urá¸ky týkající se nábo¸enství jsou trestány okam¸itým banem.

3. Je zakázáno spamovat chat, zejména opakováním stejných věcí na okno chatboxu (posledních 12 příspěvků).

4. Je zakázáno cíleně vyvolávat rozpory mezi hráči, navádět je k porušování pravidel, či jim vyhro¸ovat a zesměšňovat je. Toto se týká i vyhro¸ování v reálném ¸ivotě. 

5. Je zakázáno vytvoření nového účtu během trestu. Odměnou bude smazání nového účtu a prodlou¸ení trestu na účtu stávajícím.

6. Je přísně zakázáno cílené vyu¸ívání podpůrných externích programů či jiných úprav prohlí¸eče. 

7. Je přísně zakázáno propagovat jiné hry či servery se stejným či podobným zaměřením. Také je zakázáno veřejně probírat zále¸itosti týkající se jiných mafia her. Propagace her se trestá okam¸itým vyloučením hráče ze hry.

8. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena týmu a řídit se jím. V případě důvodného nesouhlasu s rozhodnutím se obraťte formou soukromé zprávy na Administrátora, případně majitele serveru, jedná-li se o nesouhlas s rozhodnutím Administrátora.

9. Je zakázáno účelné obcházení filtru

10. Hráč je povinnen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly. Nenahlášení bude trestáno.

 11. Je přísně zakázáno šířit osobní údaje ostatních bez jejich souhlasu. Tento zákaz se týká všech forem herní komunikace

Poslední novinky

Objekty  2018-06-25 11:22 PM

Tucci
Objekty jsou od teď vyu¸itelné i bez majitele...Pro snadnější hraní
Nová polo¸ka  2018-05-09 3:20 PM

Tucci
Tak po delší době tu máme další polo¸ku:

-Loupe¸(Mů¸ete vykrást stánek s kebabem,okrást dealera,nebo vykrást laboratoř drog a při úspěchu prodat drogy)
Nové země  2017-12-14 5:13 AM

Tucci
Tak jsem po dlouhé době koupil i nové země...A ve hře jich je spousta.Hezkou zábavu!
Nová,lepší hra!  2016-10-15 1:33 PM

Tucci
U¸ jste prolezli spousty her?A všude jste byli nespokojení s kvalitou hry,vedením?Tak pojďte k nám!Férový majitel,super tým!Spousta zábavy!Jsme v začátcích,tak¸e budeme ještě vylepšovat,ale spoustu základů pro dobré hraní u¸ máme...Tak neváhej a přídej se!
Koupená vylepšení  2016-02-16 11:33 AM

Tucci
Momentálně máme nakoupeno:

-Mini chat
-Odpočet na hlavní stránce
-Darování VIP účtu
-Nastavit stavový řádek
-Úschovna zpráv
-Správa statistik
-Ocenění pro hráče
-Svatba
-Velikonoční vajíčko
-Captcha kódy
-Trénovat střelbu
-Automat
-Drogy a loupe¸e
-Nové zeměScreenshoty