Vítejte!

World_MafiaII – to nejlepší místo pro příznivce všech mafia her!

Vzhůru za zábavouhra je zcela zdarma!                             

 

Pravidlá hry World_MafiaII (sk)

1. Hraním na serveri Facebook_Mafia hráč súhlasí s jeho pravidlami a zaväzuje sa ich dodr¸iavať!

2. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel serveru.

3. Hráč je povinný sledovať hlásené zmeny pravidiel a riadiť sa nimi.

4. Administrátor je najvyšší status a jeho rozhodnutie je nemenné a voči jeho rozhodnutiu sa nie je mo¸né odvolať.

5. Hráč je povinný nahlásiť akúkoľvek chybu v hre! Nenahlásenie či zneu¸ivanie chyby bude potrestané podľa rozhodnutia kompetentnej osoby.

6. Je prísne zakázané propagovať našu hru na iných mafia hrách. Porušenie sa trestá blokáciou (banom)

7. Ka¸dý hráč smí hrát pouze na jednom účtu a nesmí vlastnit více herních účů (vyjímka, kdy hraje více u¸ivatelů pod stejnou IP adresou je hlášena administrátorovi nebo majiteli a jedná se o rodinné příslušníky či kamarády)Na společné IP je zakázáno obchodovat na aukci, či posílat si vzájemně dary! 

                                                   MINI CHAT, Správy

1. Je prísne zakázaná akákoľvek forma zosmiešňovania, urá¸ania, či konania čohokoľvek, čo je v rozpore s rozhodnutím ktoréhokoľvek člena týmu, a to v akejkoľvek podobe.


2. Vulgarizmy: Nie je zakázané pou¸ívať vulgarizmy, avšak všetko s mierou, a neurá¸ať spoluhráčov!  Rešpektovať napomenutia týmu! Pokiaľ člen týmu bude pova¸ovať pou¸ívanie vulgarizmov za prehnané, po upozornení má právo udeliť komunikačný ban na dobu trvania podľa jeho uvá¸enia.


3. Spam: Na chate nespamujeme! porušenie tohto pravidla sa trestá banom podľa uvá¸enia člena týmu.

Definícia spamu: 3x a viac, po sebe napísaný (alebo v okne viditeľný) rovnaký, alebo podobný text od jedného u¸ivateľa, alebo písanie nezmyselných reťazcov náhodných znakov či smajlíkov.

4. Propagácia iných hier a herných serverov: Na chate a v správach je prísne zakázané propagovanie inej hry, či u¸ odkazom, alebo  len názvom či skratkou hry. 

Porušenie sa trestá komunikačným alebo celkovým banom podľa rozhodnutia člena týmu.

(Pokiaľ sa jedná o nového hráča, ktorý očividne prišiel iba za účelom reklamy, trestá sa okam¸itým trvalým banom so zablokovaním IP adresy.)


                                                        Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje!!

Poslední novinky

World_MafiaII ma tieto vylebsenia  2012-11-28 7:23 PM

ACCIR200
Momentálně zakoupené vylepšenia:
1.Odpočet na hlavní stránce
2.Šťastná hodinka
3.Mini-chat
4.Krást auta a peníze ostatním hráčům
5.Nastavit stavový řádek
6.Úschovna zpráv
7.Re¸im dovolená
8.Kontrola nad screenshoty
9.Vylepšené letiště
10.Loupe¸ kamionu s penězi
11.Zlepšená ruleta
12.Ocenění za doporučení
13.Správa objektů
14.Filtr slov
15.Svatba
16.Správa statistik
17.Ocenění pro aktivní hráče
18.Koňské dostihy
19.Poker o více hráčích
20.Střídat ochranou počítače
21.Správa VIP
22.Trénovat střelbu
23.Připomenutí hry
24.Resetovat hru
25.uvítací zprávu
26.Alternativní sada ikon
27.Drogy a loupe¸e
28.Dát VIP účet
NEW 3 Desingi
29.Zlepšené kolo štěstí
30.Automat
31.Správa zemí
32.Osobní cíle
33.Správa vězení
34.Aktualizovat domy
35.Skupinová loupe¸
36.Správa obchodu
37.Síně slávy
38.Energia
39.Nastavit událost
40.Ochrana proti spamu
41.Funkce vánočního období
42.Upravit reklamu
43.Denní úkoly
44.Masový dar
45.Extra 2 přídavné pozice v týmu
46.Vlastní stránka 1
47.Vylepšení závodů
48.Správa aukce
49.Správa rodiny
50.Správa směnárny
51.Správa kliků na reklamy
52.´ivé statistiky
52.Dodatečný systém hodností
53.Správa hodností
54.Změnit fórum
55.Správa doby čekání

Výběr jazyka:    Čeština    Deutsch