Zapomněl jste heslo?
Propojit s Facebookem

Pravidlá hry

Pravidlá hry Brutal-Gang.com

 

1. Hraním na serveri BrutalKmotri.com hráč súhlasí s jeho pravidlami a zaväzuje sa ich dodr¸iavať!

2. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel serveru.

3. Hráč je povinný sledovať hlásené zmeny pravidiel a riadiť sa nimi.

4. Administrátor je najvyšší status a jeho rozhodnutie je nemenné a voči jeho rozhodnutiu sa nie je mo¸né odvolať.

5. Hráč je povinný nahlásiť akúkoľvek chybu v hre! Nenahlásenie či zneu¸ivanie chyby bude potrestané podľa rozhodnutia kompetentnej osoby.

6. Je prísne zakázané propagovať našu hru na iných mafia hrách. Porušenie sa trestá blokáciou (banom)

 

7. Objekty: Ka¸dý hráč mô¸e mať iba 5 objektov, z ka¸dého druhu jeden.

 

MINI CHAT, Správy

 

1. Je prísne zakázaná akákoľvek forma zosmiešňovania, urá¸ania, či konania čohokoľvek, čo je v rozpore s rozhodnutím ktoréhokoľvek člena týmu, a to v akejkoľvek podobe.


2. Vulgarizmy: Nie je zakázané pou¸ívať vulgarizmy, avšak všetko s mierou, a neurá¸ať spoluhráčov!  Rešpektovať napomenutia týmu! Pokiaľ člen týmu bude pova¸ovať pou¸ívanie vulgarizmov za prehnané, po upozornení má právo udeliť komunikačný ban na dobu trvania podľa jeho uvá¸enia.


3. Spam: Na chate nespamujeme! porušenie tohto pravidla sa trestá banom podľa uvá¸enia člena týmu.

Definícia spamu: 3x a viac, po sebe napísaný (alebo v okne viditeľný) rovnaký, alebo podobný text od jedného u¸ivateľa, alebo písanie nezmyselných reťazcov náhodných znakov či smajlíkov.


4. Propagácia iných hier a herných serverov: Na chate a v správach je prísne zakázané propagovanie inej hry, či u¸ odkazom, alebo  len názvom či skratkou hry. 

Porušenie sa trestá komunikačným alebo celkovým banom podľa rozhodnutia člena týmu.

(Pokiaľ sa jedná o nového hráča, ktorý očividne prišiel iba za účelom reklamy, trestá sa okam¸itým trvalým banom so zablokovaním IP adresy.)


 

 

 Neznalosť zákona neospravedlňuje!!


V prípade nejasností sa obráťte na ktoréhokoľvek člena týmu!

 

© BrutalKmotri.com Všetky práva vyhradené

Výběr jazyka:    Čeština    English