killer3

U bent nieuw?

Maak dan snel
een speler aan!
Příběh

Počátek

Všechno začalo v roce 2034. Evropská unie zahrnula celý kontinent Evropy a některá území v Asii a na Severu Afriky, Spojené Státy Americké ovládly značnou část Ameriky a Afrika, Ji¸ní a Jihovýchodní Asie a Austrálie se sjednotili pod vlajkou Spojené Indické Federace. Postupem času vymizelo i nábo¸enství, které zabíralo u¸ jen 20% celkové populace. Politické moci jedinců začali vyprchávat a k moci se dostali parlamenty, premiéři a prezidenti volení lidmi. U¸ byla zrušena značná část hraničních kontrol a lidé se přestali bát zločinu.

Lidem se dařilo a¸ do roku 2046. Došlo k záhadnému zavra¸dění čtyř nejdule¸itějších osobností planety - amerického prezidenta, předsedy evropské komise, indického lídra a předsedy organizace sdru¸ených národů. Tito všichni našli svou smrt ve svém úřadu ve stejný čas - ve 12 hodin středoevropského času. To spustilo celosvětové vyšetřování policií a vzbudilo v lidech strach. To byla ta nejvhodnější chvíle a mafie otevřela svou rakev a vydrala se na povrch světa. Začalo se mno¸it kráde¸í, vra¸d a pro vyřešení tohoto problému byla ve světě uzavřena mírová dohoda, aby se mohli vojenské síly spojit s policií a vyšetřovat zločin.

Kvůli tomu začala na světě "Druhá Velká hospodářská krize". Euro, které vyšplhalo na nejrozšířenější měnu spadlo (a vzalo s sebou i ostatní měny, které dopadly hůře) a získalo hodnotu menší ne¸ jeden dnešní cent! Ceny šly rychle nahoru a staré peníze ztratily hodnotu. Postupem času se situaci v mnohých státech zlepšila. Lidé ji¸ ne¸ijí v takové chudobě a dělají bě¸né věci, ale hodnoty peněz jsou stále velice malé a částky pro bě¸né oko obrovské. Pro to, aby se udr¸ela rovnováha a bohatství bě¸ných lidí (aby také bylo co krást a koho zabíjet), vznikla společnost GreenMafia, která všechny mafiány dr¸í pod svou rukou a stanovuje jim nějaké hranice. A tato společnost v mnohých státech nabyla na legalitě a její členové vůbec nemusejí být vyšetřováni.

A co ty?

Jaký je tvůj příběh? Toto je RPG hra a je vhodné, abys měl co nejlepší příběh. Tento příběh mů¸e být později zapojen do hlavní příběhové linie při různých událostech. Pokud tento příběh budeš postupem času o¸ivovat, proplétat jej s jinými postavami či do něj zapojovat současné situace, budeš dostávat ocenění a administrátoři si o tobě budou dělat záznamy, aby věděli, ¸e se chováš jako řádný hráč.

Vytvoř si povahu své postavy. Nemusíš vůbec být mafiánem, mů¸eš si zahrát na dobráka a proti mafii bojovat. Je to čistě tvé rozhodnutí. Povaha tvé postavy se mů¸e měnit, pokud postupem času zjistí, ¸e věci byly jinak ne¸ si myslela. Agresivita vůči hráči za to, ¸e si něco rozmyslí, je pravidly zakázána, neboj se, nic se ti nestane. Jen to s tím moc nepřeháněj.

Vzhled a styl tvé postavy se té¸ mů¸e lišit. Budeš silně oddaným křesťanem, muslimem či hinduistou nebo budeš bojovníkem proti víře a posmrtnému ¸ivotu? A jak vlastně vypadáš? Jsi svalovec nebo spíše něco vá¸íš. Převyšuješ své okolí nebo jsi malým trpaslíkem? A styl oblečení doká¸e napovědět do jaké skupiny patříš. Bohaté oblečení tě dostane vysoko do vyšších tříd, jako ¸ebrák si zase mů¸eš vydělávat ¸ebrotou či okrádáním jiných chudých.

A samozřejmě nejdule¸itější je tvá minulost, současnost a cíl. Co se ti v ¸ivotě přihodilo? Proč ses stal mafiánem? Jak starý vlastně jsi? Kolik let tě ještě čeká?