Zapomněl jste heslo?
Propojit s Facebookem
Výběr jazyka:  Čeština    English    Nederlands    Norsk  

Pravidla

1) Hraním na MojeMafie.com souhlasíte s těmito pravidly.

2) Majitel této hry si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto pravidel. Hráč si ve vlastním zájmu v¸dy kontroluje aktuální stav pravidel.

3) Ka¸dý hráč aktivně hraje pouze s jedním účtem.

4) Prodej kreditu na aukci je mo¸ný pouze za částku vyšší ne¸ 100 000 Kč / 1 kredit. Maximální mno¸ství všech kreditů prodaných jedním hráčem za jeden den na všech aukcích je 750. 1 den = 00:00:00 a¸ 23:59:59.

5) Na této hře je přísně zakázano propagovat jakékoliv jiné URL ne¸ ty, které mají něco společného s hrou MojeMafie.com.

6) Hráči nesmí nikomu vyhro¸ovat, vydírat ani nadávat.

7) V případě, ¸e hrajete na stejné IP adrese jako někdo jiný, musíte si po¸ádat o povolení a to tak, ¸e napíšete mně (Jakob) soukromou zprávu. Jakékoliv transakce, dary nebo aukce jsou mezi takovými hráči zakázány.

8) Pokud nějaký TOP hráč poruší pravidla, bude mu odebrána hodnost. Hodnost mů¸e opět získat novým nákupem kreditů.

9) Při zjištění prohřešku s výše uvedenými pravidly bude hráč postihnut dle záva¸nosti, naopak dobré tipy na podvody jiných hráčů mohou být odměněny.